شگردهای جستجو در گوگل

جستجوى اساسى

براى وارد کردن یک پرس و جو در گوگل، فقط کافیست تا کلمات تشریحى خود را ورودى گوگل وارد کرده و بعد کلید 'enter' را بزنید (یا برروى دکمه Search -- جستجو کلیک کنید).

گوگل از پیچیده ترین تکنیکهاى هماهنگى-متون براى پیدا کردن صفحاتى که مربوط به جستوى سما هستند استفاده میکند. براى نمونه، وقتى گوگل صفحه اى را تجزیه و تحلیل میکند، گوگل به به صفحاتى که به آن صفحه نیز لینک هستند نگاه میکند تا ببیند که شاید آن صفحات هم درخور با جستوى شما باشند. گوگل همچنین صفحاتى که را که موضوعى ارتباطى با موضوع جستجوى شما دارند را براى شما ترجیح میدهد.

خودکار "و" پرس و جوها

گوگل فقط صفحاتى را بر میگردند که این صفحات شامل تمامموضوعات جستجوى شما میباشد. در آنجا لازم نیست که از "and" بین موضوعات خود استفاده کنید. براى محدود کردن نتایج، بهتر است تا موضوعات خود را دقیقتر و بیشتر بنویسید.

Stop Words

گوگل کلمات و کاراکترهاى متعارف را نادیده میگیرد. گوگل همچنین کلماتى مانند "http" and ".com," را به طور خودکار در نظر نمیگیرد.، چون این کلمات کلمات متعارفى هستند که به ندرت نتایج را محدود میکنند و فقط باعث کندى سرعت میشوند.

از "+" براى قطع کلمات در جستجوى خود استفاده کنید. مطمین شوید که فاصله اى (space) را قبل از "+" بگذارید. [شما همچنین میتوانید علامت "+" را در غبارات جستجوى خود استفاده کنید.]

موضوعات جستجوى خود را در زمینه ببینید

هر نتیجه جستجوى گوگل محتوى یک یا چند صفحه وب منتخب است، که نشاندهنده آنست که چطور موضوعات شما در زمینه استفاده شده اند.

بند آوردن

براى فراهم سازى نتایج دقیق، گوگل از بند آوردن یا "wildcard" براى حمایت از جستجوهاى خود استفاده نمیکند. براى مثال اگر شما "googl" را جستجو کنید نتایج ئارایه شونده شامل "googler" یا "googlin" نمیشوند.

تلفظ یابزرگ نویسى اهمیت دارد؟

جستجوهاى گوگل حساس به حالت نوشتن (case sensitive)آنها نیست. تمامى کلمات بعد از ورود به حروف کوچک تبدیل میشوند. براى مثال اگر وارد کنید "GOOGLE" یا "GoOgLe" به عنوان "google" شناخته میشود.

جستجو در حالت استاندارد (default) گوگل حساس به نوع تلفظ یا علامتهاى تفکیکى نیست. اگر مثلا شما [Muenchen] و [München] را جستجو کنید، به شما یک نتیجه ارایه میشود. اگر شما میخواهید بین دو کالت و کلمه تبعیض قایل شوید، از علامت + در قبل موضوع استفاده کنید مانند [+Muenchen] در مقابل با [+München].

 

عناصر صفحات نتایج گوگل

A.

جستجو پیشرفته
شما را به صفحه اى که شما را به محدود کردن جستجو قادر میسازد لینک میکند.

B.

مشخصات و مزیتها (Preferences)
لینکها به صفحه اى که شما را قادر میسازد تا مشخصات و مزیتهاى جستجو (preferences) را مرتب کنید، شامل تعداد نمایش نتایج در هر صفحه، زبان اینترفیس، و استفاده از فیلتر جستجو مطمئن است.

C.

Language Tools
Tools for setting language preferences for pages to be searched, interface language and translation of results.

D.

راهنمائی هاى جستجو
شما را به اطلاعاتى که به شما کمک میکند تا جستجوى خود را مثر تر سازید لینک میکند. این موضوع به شما میگوید که گوگل چه تفوتها و خصوصیاتى نسبت به ماشینهاى جستجوگر دیگرى دارد.

E.

زﻣﻳﻨﻪ جستجو
براى وارد کردن پرس و جویى در گوگل، کافیست تا کلمات کلیدى تشریحى خود را تایپ کرده، سپس بر روى کلید جستجو کلید کرده یا کلید enter را بزنید.

F.

دکمه جستجوى گوگل
کلیک بر روى این کلید به این منظور است که جستجوى دیگرى را انجام میدهید. همچنین شما میتوانید تا پرس و جوى دیگرى را با زدن کلید enter تایید کنید.

G.

Tabs
Click the tab for the kind of search you want to conduct. Choose from a full web search, images only, Google Groups (Usenet discussion archive) or the Google Directory (the web organized into browsable categories).

H.

مانع آمارى
این خط جستجوى شما را توصیف میکند و همچنین تعداد نتایج برگردانده را نشان میدهد.

I.

دسته بندیها
اگر اصطلاحات جستجوى شما همچنین در دایرکتورى وب به چشم میخورند، این دسته بندیهاى پیشنهاد شده ممکن است که به شما در پیدا کردن اطلاعات بیشتر در رابطه با پرس و جوى خود کمک کند. بر روى آنها کلیک کنید تا لینکهاى دیگرى را پیدا کنید.

J.

عنوان صفحه
اولین خطى که به عنوان نتیجه نشان داده میشود، عنوان صفحه پیدا شده است. بعضى وقتها بجاى عنوان، URL (آدرس) نشان داده میشود، که این به معنى است که صفحه پیدا شده عنوانى ندارد، یا گوگل تمام محتویات صفحه را به طور کامل فهرست نکرده است.

K.

متن زیر عنوان
این متن منتخبى از صفحه نتیجه برگردانده شده از موضوع پرس و جو شما است. این موضوعات برگزیده شه و انتخاب شده به شما این امکان را میدهد تا زمینه اى از موضوعات که در صفحه هستند قبل از اینکه برروى آن کلیک کنید ببینید.

L.

توضیحات
اگر پرس و جوى جستجو شما در دایرکتورى وب فهرست شده بود، توضیحات مولف نیز نشان داده میشود.

M.

دسته بندى
اگر سایتى توسط پرس و جو جستجو ى شما که در دایرکتوى وب فهرست شده بود پیدا شد، دسته بندى آن نیز در زیر آن مشخص میشود.

N.

URL نتیجه
این آدرس نتیجه یافته شده می باَشد.

O.

اندازه
این شماره انداز بخش متن صفحه پیدا شده است. این براى سایتهایی که هنوز ضمیمه نشده اند موجود نمیباشد.

P.

ذﺨﻴﺭ شده
کلیک برروى لینک cache شده شما را قادر میسازد تا محتویات صفحه را به عنوان وقتى که ما آنرا ضمیمه کرده ایم ببینید. اگر به هر دلیلى، لینک نتیجه اصلى شما را به صفحه کنونى نبرد، شما میتوانید آن صفحه را از cache ما بازیافت کنید تا اطلاعاتى که میخواهید را بیبااید. در نسخه cache شده، موضوع جستجوى شما برجسته است.

Q.

صفحات مشابه
وقتى شما لینک صفحات مشابه را کلیک میکنید، گوگل به طور خودکار صفحات مشابهى را که در اینترنت موجودند و عمل جستجوى آنها همین نتیجه را بدست میاورند را کشف میکند.

R.

نتیجه برجسته
وقتى که گوگل چند نتیجه را از یک وب سایت پیدا میکند، بیشترین نتیجه اى که در اول قرار میگیرد مناسبترین نتیجه نسبت به موضوع شما است.

S.

More Results
If there are more than two results from the same site, the remaining results can be accessed by clicking on "More results from..." link.

تصحیح جستجویتان

راهنمائى های کلى

از زمانى که گوگل فقط صفحات وبى را که حاوى تمام کلمات موضوع شماست را برمیگردند، تصحیح یا محدود کردن جستجو شما خیلى ساده است، چرا که شما کافیست تا کلمات بیشترى را در مورد موضوع خود به جستجوى قبلى خود اضافه کنید. با اضافه کردن کلمات بیشتر، نتیجه شما شامل زیر مجموعه صحیحتر و دقیقتر خواهد بود.

منع کردن واژه ها

شما میتوانید تا کلمه اى را از جستجوى خود با گذاشتن علامت منفى ("-") در جلوى آن محروم کنید. (مطمین شوید که یک فاصله قبل از علامت منفى بدهید.)

جسجوهاى عبارتى

در گوگل میتوانید تا با اضافه کردن علامت نقل قول، عبارتها / اصطلاحات را نیز جستجو کنید. کلمان میبایست داخل علامت نقل قول دوبل ("مانند این!") باشند (مگر اینکه کلمات ویژه یا ترکیبى باشند که "+" لازم داشته باشند -- اینجا را براى اطلاعات بیشتر ببینید).

قطعا کاراکترها در این حالت به عنوان عبارات استفاده میشوند. گوگل در این حالت نقطه ها، مساویها، اسلشها و ... را به عنوان کاراکترهاى متصل عبارات تشخیص میدهد.

محدود به Domain

بعضى از کلمات به همراه یک دونقطه برا گوگل معناى بخصوصى را دارند. یکى از این کلمات عملگر site: است. این کلمه به همرا آدرس دامین در جلوى آن باعث میشود تا جستجوى شما فقط در دامین یا سایت معین شده باشد.

براى مثال، جهت جستجو یک خبر در گوگل، وارد کنید:

مثال:

Top of Form

Bottom of Form

 

با دسته بندی جستجو کن

فهرست راهنمای گوگل (در directory.google.com ) راه آسانی را برای جستجو فراهم می کند. برای مثال اگر شما دارﻴﺪ برای «سمند» جستجو می ﮐﻨﻴﺪ، شما می تواﻨﻴﺪ با جستجو در دسته ادﺑﻴﺎﺖ> شاهنامه، فقط صفحه های مربوط به «سمند» را ﭙﻴدا ﮐﻨﻴﺪ و صفحه های مربوط به خودرو سمند و یا هر معنی دﻴﮕﺭ سمند را نشان نمی دهد.

پژوهش در دسته مورد علاقه، به شما اجازه می دهد که ﻨﺗﻳﺟﻪ پژوهش را به صفحه های مناسب خود محدود ﮐﻨﻴﺪ.

جستجو پیشرفته

گاهی وقتها شما می تواﻧﻴﺪ با اضافه کردن واژه های ﺒﻴﺸﺘﺮ به واژه مورد پژوهش، ﻨﺗﻳﺟﻪ جستجو را محدودتر ﮐﻨﻴﺪ تا آن ﭼﻴﺰی را که می خواستید ﺑﮕﻴﺭﻴﺪ. ولی گوگل ترفندهای مختلفی را برای جستجو دارد که به شما اجازه می دهد:

  • پژوهش را به صفحه های ساﻴت داده شده ای محدود کن.
  • صفحه هائی که از ساﻴت مشخصی هستند را منع کن.
  • جستجو را به صفحه هائی که در زبان مشخصی هستند محدود کن
  • همه صفحه هائی که به صفحه وب داده شده وصل هستند را ﭙﻴدا کن
  • صفحه های وبی که به صفحه وب داده شده مربوط هستند را ﭙﻴدا کن

صفحه جستجو ﭙﻴشرفته گوگل، اعمال کردن خواص متعدد را به پژوهشتان را آسانتر می کند.

/ 0 نظر / 4 بازدید