روش های فراگیری لغت : (تصویر سازی ذهنی)

 

Mental imagery

یکــی از روش هــای ســاده ، ماندگـار و موثر فراگیری لغت های زبــان انگلیسی تصویر ســازی ذهنـی است.شما می توانید بــا بهره گیری از حافظه غنـی و سرشـار زبــان مـادری (زبان فارسی)  سعی کنید در برخورد با  لغــــات، کلمــات و عباراتــی که یادآوری 

معنــی و مفهـــوم آن برای شمـــا اندکـــی سنگین و مشکل جلــوه می کند. بهتر است در گام نخست یک تصـــویر ذهنی از آن مفهموم بسازید. 

فــرض کنید شمــا می خواهید 6 کلمه درخت، هواپیما، پاکت،سکه ، چمــــن و علی دایــــی را بـه ترتیب و پشت سـرهـم بــه حـافظـه بسپارید کــه هیــــچ رابطــه منطقی و یا یک مفهوم  مشترک از این کلمات وجود ندارد. بهتر است از این رشته کلمات یک تصویرذهنی بسازید. مثلا فرض کنید تعدادی درخت کاج کت و شلوار پوشیده و  کراوات زده بـا یک کلاه لبه دار سفید و یک کیف شیک سامسونیک  با نظم خاصی همچون انسان از پلکان های هواپیمــا بـالا می روند  و بــرای انــبوه درخـتان کـــاج کـه برای مشایعت آن ها به فرودگاه آمــده انـــد دســت تکــان می دهند. هواپیمــا پس از پرواز به داخل ابری که شبیه یک پاکت نامه است وارد می شود. بلافاصلــه از ابر بـارانـی از سکـه هــای طلا می بــارد و بـر روی چمــن استــادیــوم آزادی می ریزد و علـی دایی کــه در موقعیت زدن گــــل صد در صد قرار دارد، از زدن گل منصرف و تند تند مشغول جمع کردن سکه ها از روی چمن استادیوم می شود.

هـر چقدر در ایجاد تصویر ذهنی اغراق و بزرگ نمایی، طنز و ذوق و سلیقه بــه خــرج دهید مــاندگاری تصویر ذهنی بیشتر می شود. 


به مثال دیگری توجه کنید:

در زبــان انگلیســی کلمــه Temple بــه معنــی معبد و  پرستشگاه می باشد. فرض کنــید بــــرای به خاطر سپردن این کلمه با مشکل مواجه هستید. به تهیه یک تصویر سازی ذهنی متوسل شوید.

در زبان فارسی ما کلمــه ای داریم که به آن "تنــبــل" می گویــیم.  یعنی کسی کــه از رفتن سرکــار و تلاش و جدیت سر بـاز می زنــد و دوست دارد همیشه جای گرم و نرم بخوابـــد و از جایش هیچگاه تکان نخــورد .حـال فــرض کنید شما از کنــــــار معبد عبور می کنید فردی در داخل معبد است به او می گوینـد معبد آتش گرفته است و او از فرط تنبلی و بی عاری از جایش تکان نمی خورد.

معنـی و مفهـوم کلمه "تنبل" هیچ ربطی به معنای کلمه Temple" ندارد. فقــط به لحـــاظ شــباهت تلفظی از این دو کلمه یک تصویر   ذهنی بسازید. 

روش ایجاد تصویر ذهنی در همه جا ممکن است موثـــر نباشــد و اصولا دریسیاری از موارد نیازی به چنین کاری احساس نمی شود. ترسیم یک عکس از یک مفهوم  ذهنــــی ممکن است قـــــدری هم مشکل باشد. اما به هر حال این روش در به خاطــــر سپاری اعداد فرار و کلمات دشوار بسیار موثر است.

مثال دیگر:

فرض کنید شما می خواهید عدد    - 112114131211 -   را حفظ کنید  هر چند بزرگترین عدد 4 است ولی رشته عددی کمی طولانی  و اعداد نیز تکراری است . به نظر می رسد اگر یک قصه کوچک برای این رشته عددی طرح کنید در به خاطر سپاری عدد موثر خواهد بود. فرض کنید یک آقا پسر با یک دختر خانم که نماد دو عدد 1 ابتدای رشــــته عــــددی هستند بـــا هم آشـــنا و ازدواج می کنند جمع این دو ((یک)) عدد ((دو)) می شود بعد از مدتی این دو صاحب دو فرزند می شوند که یکی پسر و دیگری دختر است حــالا این خــانواده 4 نـفــــری هستند پس از چند سال یکی از این بچه ها ازدواج می کند و آنها سه نفر می شوند. دختر خانه نیز مدتی بعد عروس می شود و می رود و حالا دو نفر بدون فرزند هستند شوهر پیر و فرتوت می میرد و زن تنها می شود.

شاید این سوال در ذهن شما تداعی کند آیا واقعا صرف این همه وقت برای طرح یک قصه ضرروت دارد . در پاسخ به ایـــــــن سوال می توان گفت اولا مدت زمانی که به ساخت داستان یا تصویر ذهنی اختصاص می یابد بسیار کمتر از مدت زمان حفط انتزاعی عدد است. در روش تصویر ذهنی مطالب با میخ های محکم و قوی در حافظه انسان مهار می شود این میخ های محکم و قوی همان تصویر های ذهنی است. در حالت حفظ انتزاعی میزان ماندگاری مطلب در ذهن انسان به کمتر از چند ساعت کاهش می یابد و پس از برگزاری جلسه امتحان انبوه حفظیات (خر خوانی شب امتحان) یکباره از ذهن تخلیه می شود. برای کسانی که برای خواندن و برنامه درسی خود دارای یک استراتژی قوی هستند هرگز به فراگیری شب امتحانی فکر نمی کنند و مطالب را برای کاربرد آن به ذهن خود می سپارند.

/ 0 نظر / 25 بازدید