قدرت نرم: ابزارهای موفقیت در سیاست بین‌الملل

قدرت نرم از جذابیت فرهنگ، ایده‌آل‌های سیاسی و سیاست‌های یک کشور ناشی می‌شود. اثر حاضر به بررسی مفصل نظریه «قدرت نرم» به قلم «جوزف نای» می‌پردازد. در این کتاب که پژوهشی تاریخی می‌باشد، تأثیرات و محدودیت های قدرت نرم به گونه‌ای جدید در پنج فصل مورد کاوش قرار گرفته است.

قدرت نرم

نویسنده: جوزف نای

مترجم: محسن روحانی، مهدی ذوالفقاری

ناشر: تهران: دانشگاه امام صادق(ع)

 

چکیده:

از جمله مفاهیم بنیادینی که هر دو حوزه نظریه و عمل سیاسی را در گستره روابط بین‌الملل تحت تاثیر قرار داده است، می‌توان به مفهوم «قدرت نرم» اشاره کرد. قدرت نرم به توانایی کسب «مطلوب» از طریق جاذبه و نه اجبار تطمیع گفته می‌شود. قدرت نرم از جذابیت فرهنگ، ایده‌آل‌های سیاسی و سیاست‌های یک کشور ناشی می‌شود. اثر حاضر به بررسی مفصل نظریه «قدرت نرم» به قلم «جوزف نای» می‌پردازد. در این کتاب که پژوهشی تاریخی می‌باشد، تأثیرات و محدودیت های قدرت نرم به گونه‌ای جدید در پنج فصل مورد کاوش قرار گرفته است. در مقدمه کتاب دکتر اصغر افتخاری، در بیان اصول راهنمای قدرت نرم در گفتمان غربی تصریح کرده است که طرح گفتمان قدرت نرم در بستر تفکر غربی مبتنی بر دو اصل ‍ هنجاری شدن قدرت و اجتماعی شدن قدرت است که در فضای انتقادی شکل گرفته است. کتاب قدرت نرم همچنین دارای مقدمه نویسنده است که در آن جوزف نای به عنوان مبدع اصلاح قدرت نرم در تعریف قدرت نرم گفته است.

 

کتاب حاضر در پنج فصل تنظیم شده و در انتهای هر فصل یادداشت‌های آن آمده است. فصل اول کتاب، با بحث ماهیت متغیر قدرت آغاز می‌شود که بررسی مفهوم قدرت، منابع قدرت و تبدیل منابع به قدرت تحقق یافته از بحث‌های اولیه این فصل است. نویسنده سپس به قدرت نرم می‌پردازد و با ارائه تعریفی از قدرت نرم تلاش می‌کند عناصر و ارکان اصلی در این مفهوم را باز‌شناسی کند، از دیگر موضوع‌هایی که نویسنده در این فصل بدان پرداخته قدرت در عصر جهانی اطلاعات است. تعامل میان سیاست‌های حکومت، رفتارها، نوع قدرت و عنصر اولیه مبادلات عنوان موضوع پایانی فصل اول است. فصل دوم کتاب با نام «منابع قدرت نرم آمریکا»، جذابیت‌های آمریکا و شاخص‌های دیگر اجتماعی مطرح شده و در ادامه به بررسی موضوع‌هایی مانند آمریکا ستیزی، پیدایش و افول آن، میزان علاقه مردم اروپای غربی، ابعاد جذابیت آمریکا، بحث مدرنیته در آمریکا و نسبت میان جهانی شدن و آمریکایی شدن پرداخته است. فصل سوم با نام «قدرت نرم دیگران»، به بررسی و تحلیل قدرت نرم دیگران از قبیل اتحاد جماهیر شوروی سابق، اروپا، آسیا و بازیگران غیر‌حکومتی پرداخته است که به نظر نویسنده حکومت‌های دیگر مجبورند تا صحنه باز‌ی را با بازیگرانی که قادر به بهره‌برداری از قدرت نرم هستند به اشتراک بگذارند. نویسنده در انتهای این فصل موضوع قدرت نرم دیگران را برابر قدرت نرم آمریکا ترسیم و دسته‌بندی می‌کند تا مدخلی برای ورود به فصل بعدی باشد. در فصل چهارم با سرفصل «به‌کارگیری صحیح قدرت نرم» نویسنده بر شیوه‌ها و روش‌های به‌کارگیری قدرت نرم متمرکز می‌شود و در این فصل به موضوع خاص خاورمیانه به عنوان یک مورد مطالعاتی ویژه پرداخته است و خاورمیانه را چالشی ویژه برای قدرت نرم و دیپلماسی عمومی آمریکا می‌داند. فصل پنجم آن با نام «قدرت نرم و سیاست خارجی آمریکا» آغاز می شود که هزینه‌های توجه به قدرت نرم، امپراطوری آمریکا و ابعاد کارکردها و نقش آنها، دیگاه‌ها کاپلان و کریستون و تعارض‌های آنها با موضوع قدرت نرم و دیپلماسی عمومی از جمله عناوین مورد بحث در این فصل به شمار می‌آید.

/ 0 نظر / 35 بازدید